Методичні матеріали для педагогів

Методична комісія викладачів та майстрів в/н автомобільного транспорту

Завданнями методичної комісії є:

 • розробка, апробація та впровадження новітніх інформаційних технологій та систем, перспективного педагогічного досвіду;
 • проведення системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду;
 • залучення кращих педагогів до конкурсів професійної майстерності, науково-дослідницької роботи.

Напрямками роботи методичної комісії є:

 • моніторинг та апробація новітніх інформаційних та педагогічних систем;
 • надання науково-методичних консультацій;
 • організація та вивчення кращого досвіду педагогів, запровадження технологічних інновацій в систему роботи методичної комісії.

Склад методичної комісії :

 • Балабанов Сергій Олексійович – майстер в/н, голова м/к;
 • Вакарук Віктор Васильович – викладач професійно-теоретичної підготовки;
 • Дідик Сергій Володимирович – майстер в/н;
 • Мацарський Борис Васильович – майстер в/н;
 • Пирогівський Микола Григорович – майстер в/н;
 • Павлюк Сергій Валерійович – викладач професійно-теоретичної підготовки;
 • Рущак Євгеній Віталійович – майстер в/н;
 • Серебрянський Василь Петрович – майстер в/н;
 • Тимчук Олег Михайлович – викладач професійно-теоретичної підготовки;
 • Тимчук Сергій Михайлович – майстер в/н;
 • Царук Олег Олександрович – майстер в/н.

Методична комісія викладачів та майстрів в/н будівельних та електротехнічних професій

Методична комісія викладачів та майстрів в/н сфери послуг та промисловості

Завданнями методичної комісії є:

 • розробка, апробація та впровадження новітніх інформаційних технологій та систем, перспективного педагогічного досвіду, поліпшення на цій основі майстерності майстрів в/н та викладачів;
 • відкрите навчання, комп’ютерне навчання, активне спілкування між викладачем і слухачем із використанням сучасних засобів телекомунікації;
 • проведення системи заходів спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, вивчення та узагальнення; залучення кращих із них до конкурсів професійної майстерності, навчально-методичного та науково-дослідницької роботи.
 • моніторинг якості освітньо-кваліфікованого забезпечення навчально-виховного процесу педагогами;
 • навчально-методичне консультування;
 • організація безперервного удосконалення фахової освіти та кваліфікаційної майстерності педагогів.

Склад методичної комісії:

 • Швейні професії: “Кравець”, “Закрійник”;
 • Художні професії: “Живописець; оформлювач вітрин, приміщень та будівель”;
 • Професії: “Кухар; кондитер» «Пекар; кухар» «Офіціант”;
 • Професія: “Перукар (Перукар-модельєр)”;
 • Професія: “Майстер готельного обслуговування; адміністратор”

Методична комісія викладачів загальноосвітньої підготовки

Одним з головних завдань педагогів методичної комісії  є пошук нових технологій навчання, які б розвивали  в учнів потреби навчання впродовж життя, це є центральною концепцією ХХІ століття.

         Глибоко усвідомивши ці завдання, члени методичної комісії зосереджуються на пошуку нових технологій та ставлять перед собою конкретні завдання:

 • підвищення якості знань, умінь та навичок на основі впровадження нових педагогічних технологій та інтерактивних методів навчання;
 • подолання негативних явищ у учнів: небажання навчатися; привити любов до професії.
 • відібрати зі своїх методичних надбань усе прогресивне і змінити, модернізувати, трансформувати навчальний процес так, щоб забезпечити його дослідницький, пошуковий характер.

Склад методичної комісії :

 • Савельєва Ірина Рудольфівна- викладач фізики, астрономії, креслення; голова м/к;
 • Барабаш Ірина Олексіївна – викладач математики;
 • Бобик Борис Михайлович – викладач предмету Захист Вітчизни;
 • Дранічнікова Вікторія Анатоліївна – викладач Історія України, Всесвітньої історії; 
 • Житомірський Андрій Васильович – викладач предмету Захист Вітчизни;
 • Жмурко Олена Георгіївна – викладач біології, хімії, екології;
 • Кащук Наталя Віталіївна – викладач Історія України; Всесвітньої історії; Основи трудового законодавства; Основи права; Громадянська освіта; 
 • Кукул Мирослав Ярославович – викладач фізичної культури;
 • Лелявина Ірина Володимирівна – викладач математики;
 • Мариніна Вікторія Іванівна – викладач фізики, астрономії; електротехніки;
 •  Оленич Дмитро Леонідович – викладач фізики;
 • Павлішина Анжела Анатоліївна – викладач предмету основи галузевої економіки;
 • Рущак  Олена Деонисівна – викладач зарубіжної літератури;
 • Срібняк Лариса Василівна – викладач інформатики;
 • Степанова Тетяна Вікторівна – викладач української мови та літератури;
 • Чорненька Олеся Миколаївна –  викладач біології, хімії, екології;
 • Чорний Олександр Володимирович – викладач інформатики;
 • Щегельська Алла Михайлівна – викладач української мови та літератури; художня культура

Методична комісія класних керівників

Методична комісія класних керівників навчальних груп є структурним підрозділом методичної служби Центру та внутрішньоучилищної системи керування виховним процесом, однією з форм методичної роботи, яка координує методичну та організаційну діяльність класних керівників.

Уся діяльність методичної комісії здійснюється на основі педагогічного аналізу, планування роботи як на поточний період, так і на перспективу згідно з концепцією виховання дітей та молоді, програмою розвитку Центру і передбачає багатопланову та різноманітну за змістом і формами роботу з метою інтелектуального та емоційного розвитку молодого покоління, формування його ціннісних орієнтацій, соціальних, етичних і естетичних ідеалів, одержання необхідних знань і розвиток умінь, набуття першого досвіду творчої діяльності, соціального захисту учнів-сиріт, дітей-інвалідів та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Методична робота спрямована на реалізацію науково-методичної проблеми: «Формування національної свідомості учнів шляхом впровадження інноваційних методів виховної роботи»

Діяльність методичної комісії спрямовується на виконання таких завдань:

 • удосконалення науково-теоретичної, психолого-педагогічної, загальнодидактичної, методичної і фахової підготовки класних керівників із питань педагогіки та психології;
 • озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знаннями сучасних форм і методів виховної роботи;
 • здійснення інформаційно-нормативного, методичного, психологічного забезпечення класних керівників;
 • вивчення, узагальнення та впровадження перспективного педагогічного досвіду роботи;
 • обмін класних керівників досвідом успішної педагогічної діяльності;
 • створення умов для професійного зростання, самоосвіти, дослідницької і творчої діяльності класних керівників;
 • забезпечення засвоєння і впровадження класними керівниками найефективніших педагогічних технологій, методик і технік виховання учнів;
 • забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання й соціалізації учнів;
 • координування планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів навчальних груп;
 • здійснення керівництва творчою діяльністю педагогічних працівників;
 • сприяння становленню і розвитку виховної роботи навчальних груп.

Методична комісія стоїть на позиціях застосування у виховній роботі принципів:

 • демократизації, який передбачає рівноправність, але різнозобов’язаність учасників педагогічної взаємодії, їх взаємоповагу, що викликає у вихованців позитивну відкритість до сприймання громадянських цінностей: щирості, доброти, справедливості, доброзичливості тощо;
 • самоактивності й саморегуляції, який формує у вихованців здатність до самокритичності, громадянську позицію особистості, почуття відповідальності;
 • комплексності й міждисциплінарної інтегрованості, що передбачає встановлення у процесі виховання тісної взаємодії та поєднання навчального й виховного процесів, зусиль сім’ї, училища та молодіжних організацій;
 • культуровідповідності, що передбачає органічну єдність виховання з історією та культурою народу та забезпечує наступність і єдність поколінь;
 • інтеркультурності, що передбачає інтегрованість національної культури у загальнолюдську культуру;
 • гармонізації родинного і суспільного виховання, що полягає в об’єднанні і координації виховних зусиль усіх суспільних інституцій;
 • єдності сім’ї та Центру у питаннях виховання.

Методична комісія у своїй діяльності підзвітна директору та педагогічній раді Центру. До складу методичної комісії входять усі класні керівники навчальних груп. Головою методичної комісії є Мариніна Вікторія Іванівна.